کلیه اخبار مرتبط با واژه سرقت کابل
 سارق کابل  برق در هیرمند دستگیر شد
فرمانده انتظامی هیرمند :

در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل تیر های برق در سطح حوزه در راستای برخورد قاطع و جدی با سارقان پس از رصد جغرافیای محل های سرقت و با استفاده از منابع خبری و تعقیب و مراقبت‌های وی‍‍ژه متهم دستگیر شد.
سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۲۴:۵۶