کلیه اخبار مرتبط با واژه بخشدار مرکزی
31 شهریور 59 یکی از نقاط ‌عطف تاریخی میهن اسلامی است
رئیس اداره تبلیغات اسلامی هیرمند:

آنچه ما امروز داریم از برکت خون پاک شهدا و تلاش و مجاهدت رزمندگان دیروز است.
چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۹:۳۲