کلیه اخبار مرتبط با واژه ورق رایدیولوژی
 کشف بیش از 2ونیم میلیارد ریال ورق فيلم راديولوژی قاچاق

رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف بیش از 2و نیم میلیارد ریال ورق فیلم خام رادیولوژی قاچاق خبر داد.
پنج شنبه ۲۴ آیان ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۶:۵۲