شهردار شهر دوستمحمد از آغاز عملیات باسازی پارک ملت شهر دوستمحمد خبر داد

کد مطلب: 431453  |  تاريخ: پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷  |  ساعت: ۰۹:۵۴


شهردار شهر دوستمحمد از آغاز عملیات باسازی پارک ملت شهر دوستمحمد خبر داد

بعد از اتمام پیاده روسازی خیابان اصلی شهر کار عملیات بازسازی پارک ملت شهر دوستمحمد از روز شنبه مورخ 15 دیماه آغاز خواهد شد.

به گزارش ندای هیرمند پس از انتشار خبر در خصوص وضعیت پارک ملت شهر دوستمحمد پودینه شهردار شهر دوستمحمد گفت: عملیات بازسازی و باز طراحی پارک ملت شهر دوستمحمد به دلیل کمبود بودجه و همچنین اجرای پیاده رو سازی و همسان سازی خیابان امام خمینی(ره) عقب افتاده بود.

شهردار شهر دوستمحمد افزود: بعد از اتمام پیاده روسازی خیابان اصلی شهر کار عملیات باسازی پارک ملت شهر دوستمحمد از روز شنبه مورخ 15 دیماه آغاز خواهد شد.

پودینه اظهار داشت: همچنین زیرسازی محور شهر دوستمحمد به روستای خمر هم اکنون در حال اجرا می باشد و عملیات آسفالت این محور در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی بیان کرد: کار کاشت گلهای فصلی در تمامی بلوارها و میادین و بوستان های سطح شهر به اتمام رسیده است، و همچنین کشت گلهای فصلی در گلخانه شهرداری شهر دوستمحمد شروع شده است.

این مقام مسئول بیان داشت: شهرداری شهر دوستمحمد در شرایط بد مالی کشور و کمبود بودجه کار زیباسازی و اجرای پروژه های سطح شهر را رها نکرده است، بلکه با سرعت و جدیت بیشتری سعی در اتمام این پروژه ها دارد.

پودینه شهردار شهر دوستمحمد خاطر نشان کرد: از همکاری و همراهی فرمانداری شهرستان هیرمند و اعضای شورای اسلامی شهر دوستمحمد با شهرداری  تقدیر و تشکر می شود.

وی گفت: از همه شهروندان محترم شهر دوستمحمد تقاضا می شود تا در نگهداری فضای سبز شهر تمام سعی و تلاش خود را داشته باشند و از ریختن زباله در خیابان ها و جدول های سطح شهر خوداری کنند،تا شهری زیبا و پویایی داشته باشیم.

شهردار شهر دوستمحمد اظهار داشت: در تمامی خیابان ها و کوچه های سطح شهر دوستمحمد سطل های جمع آوری زباله موجود است، و هر روز این زباله ها توسط ماشین مکانیزه جمع آوری می شود.


http://www.pahreh.ir/detail/News/431453/5

چاپ خبر
شهردار شهر دوستمحمد از آغاز عملیات باسازی پارک ملت شهر دوستمحمد خبر داد

کد مطلب: 431453  |  تاريخ: پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷  |  ساعت: ۰۹:۵۴


شهردار شهر دوستمحمد از آغاز عملیات باسازی پارک ملت شهر دوستمحمد خبر داد

بعد از اتمام پیاده روسازی خیابان اصلی شهر کار عملیات بازسازی پارک ملت شهر دوستمحمد از روز شنبه مورخ 15 دیماه آغاز خواهد شد.

به گزارش ندای هیرمند پس از انتشار خبر در خصوص وضعیت پارک ملت شهر دوستمحمد پودینه شهردار شهر دوستمحمد گفت: عملیات بازسازی و باز طراحی پارک ملت شهر دوستمحمد به دلیل کمبود بودجه و همچنین اجرای پیاده رو سازی و همسان سازی خیابان امام خمینی(ره) عقب افتاده بود.

شهردار شهر دوستمحمد افزود: بعد از اتمام پیاده روسازی خیابان اصلی شهر کار عملیات باسازی پارک ملت شهر دوستمحمد از روز شنبه مورخ 15 دیماه آغاز خواهد شد.

پودینه اظهار داشت: همچنین زیرسازی محور شهر دوستمحمد به روستای خمر هم اکنون در حال اجرا می باشد و عملیات آسفالت این محور در دستور کار شهرداری قرار دارد.

وی بیان کرد: کار کاشت گلهای فصلی در تمامی بلوارها و میادین و بوستان های سطح شهر به اتمام رسیده است، و همچنین کشت گلهای فصلی در گلخانه شهرداری شهر دوستمحمد شروع شده است.

این مقام مسئول بیان داشت: شهرداری شهر دوستمحمد در شرایط بد مالی کشور و کمبود بودجه کار زیباسازی و اجرای پروژه های سطح شهر را رها نکرده است، بلکه با سرعت و جدیت بیشتری سعی در اتمام این پروژه ها دارد.

پودینه شهردار شهر دوستمحمد خاطر نشان کرد: از همکاری و همراهی فرمانداری شهرستان هیرمند و اعضای شورای اسلامی شهر دوستمحمد با شهرداری  تقدیر و تشکر می شود.

وی گفت: از همه شهروندان محترم شهر دوستمحمد تقاضا می شود تا در نگهداری فضای سبز شهر تمام سعی و تلاش خود را داشته باشند و از ریختن زباله در خیابان ها و جدول های سطح شهر خوداری کنند،تا شهری زیبا و پویایی داشته باشیم.

شهردار شهر دوستمحمد اظهار داشت: در تمامی خیابان ها و کوچه های سطح شهر دوستمحمد سطل های جمع آوری زباله موجود است، و هر روز این زباله ها توسط ماشین مکانیزه جمع آوری می شود.


http://www.pahreh.ir/detail/News/431453/5

چاپ خبر