اسرائیل بار دیگر چهره جنایتکار خود را برای جهانیان به نمایش گذاشت

کد مطلب: 431646  |  تاريخ: دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸  |  ساعت: ۰۸:۱۶


اسرائیل بار دیگر چهره جنایتکار خود را برای جهانیان به نمایش گذاشت

اسرائیل بار دیگر چهره ددمنشانه و جنایتکار خود را برای جهانیان در سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر به نمایش گذاشت.

به گزارش ندای هیرمند ، مولوی بزی با همت کارشناس مسائل دینی اهل سنت شهرستان هیرمند در خصوص حمله رژیم اسرائیل به غزه در آستانه ماه رمضان گفت : اسرائیل بار دیگر  چهره ددمنشانه و جنایتکار  خود  را برای جهانیان در سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر به نمایش گذاشت .

مولوی بزی ادامه داد : مردم مبارز فلسطین به یاری خداوند و با مقاومت و فداکاری فرزندان غیور خود همه تلاشهای صهیونیستها و حاکمانشان به ویژه آمریکای جنایت کار  را به شکست خواهند کشاند.

وی ضمن اشاره به دست داشتن آمریکا در جنایت اخیر اسرائیل در به شهادت رساندن کودک خوردسال فلسطینی در غزه افزود : این جنایتهای هولناک و اقدامات غیر انسانی علیه مردم مظلوم فلسطین را به شدت محکوم می دانیم و همه امت اسلام و همه آزادگان جهان و صاحبان وجدانهای بیدار را به همراهی با تحرکات مردم فلسطین خواستاریم.

کارشناس مسائل دینی اهل سنت افزود : نباید فراموش کرد که محاصره قریب به هفت ساله غزه یک نقض آشکار حقوق بشر و یک جنایت بشری است که باید هرچه سریعتر پایان یابد.


http://www.pahreh.ir/detail/News/431646/5

چاپ خبر
اسرائیل بار دیگر چهره جنایتکار خود را برای جهانیان به نمایش گذاشت

کد مطلب: 431646  |  تاريخ: دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸  |  ساعت: ۰۸:۱۶


اسرائیل بار دیگر چهره جنایتکار خود را برای جهانیان به نمایش گذاشت

اسرائیل بار دیگر چهره ددمنشانه و جنایتکار خود را برای جهانیان در سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر به نمایش گذاشت.

به گزارش ندای هیرمند ، مولوی بزی با همت کارشناس مسائل دینی اهل سنت شهرستان هیرمند در خصوص حمله رژیم اسرائیل به غزه در آستانه ماه رمضان گفت : اسرائیل بار دیگر  چهره ددمنشانه و جنایتکار  خود  را برای جهانیان در سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر به نمایش گذاشت .

مولوی بزی ادامه داد : مردم مبارز فلسطین به یاری خداوند و با مقاومت و فداکاری فرزندان غیور خود همه تلاشهای صهیونیستها و حاکمانشان به ویژه آمریکای جنایت کار  را به شکست خواهند کشاند.

وی ضمن اشاره به دست داشتن آمریکا در جنایت اخیر اسرائیل در به شهادت رساندن کودک خوردسال فلسطینی در غزه افزود : این جنایتهای هولناک و اقدامات غیر انسانی علیه مردم مظلوم فلسطین را به شدت محکوم می دانیم و همه امت اسلام و همه آزادگان جهان و صاحبان وجدانهای بیدار را به همراهی با تحرکات مردم فلسطین خواستاریم.

کارشناس مسائل دینی اهل سنت افزود : نباید فراموش کرد که محاصره قریب به هفت ساله غزه یک نقض آشکار حقوق بشر و یک جنایت بشری است که باید هرچه سریعتر پایان یابد.


http://www.pahreh.ir/detail/News/431646/5

چاپ خبر